Number of the records: 1  

Hradecké ekonomické dny 2009

  1. JEDLIČKA, Pavel. Hradecké ekonomické dny 2009 : ekonomický rozvoj a management regionů : vědecká konference : Hradec Králové 3. a 4. února 2009 : sborník příspěvků. Díl I. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009. 381 s. Available on Internet: <http://fim2.uhk.cz/hed/data/sbornik/SBORNIK2009_I.pdf> ISBN 978-80-7041-455-2.

Number of the records: 1