Number of the records: 1  

Hmatové modely a plány - zkušenosti po 10 letech používání

  1. ČERVENKA, Petr. Hmatové modely a plány - zkušenosti po 10 letech používání. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. In Zdravotně postižení - programy pro 21. století, s. 355-358.
Number of the records: 1