Number of the records: 1  

Užití freewarového editoru Dia k tvorbě schémat ve výuce technických předmětů

  1. ŠEDIVÝ, Josef - HAVEL, Cyril. Užití freewarového editoru Dia k tvorbě schémat ve výuce technických předmětů. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů, s. 149-152 : il.
Number of the records: 1