Number of the records: 1  

Rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu

  1. SCHWARTZHOFFOVÁ, Eva. Rozvoj podnikání v cestovním ruchu v regionu. In Hradecké ekonomické dny 2009. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 Hradecké ekonomické dny 2009, s. 215-218.
Number of the records: 1