Number of the records: 1  

E-learning ve výuce rozhodovacíh modelů

  1. VOŘÍŠKOVÁ, Andrea - SVOBODOVÁ, Radka. E-learning ve výuce rozhodovacíh modelů. In eLearning 2009. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009 Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning 2009, s. 304-306 : 2 obr.