Number of the records: 1  

Pozvanie do znalostnej spoločnosti

  1. KELEMEN, Jozef. Pozvanie do znalostnej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava : Iura Edition, 2007. 265 s. Ekonómia. ISBN 978-80-8078-149-1.

Number of the records: 1