Number of the records: 1  

Prezident republiky

  1. KOUDELKA, Zdeněk. Prezident republiky. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha : Leges, 2018. 375 stran. Teoretik. ISBN 978-80-7502-126-7.

Number of the records: 1