Number of the records: 1  

Hravá geometrie

  1. CHAJDA, Radek. Hravá geometrie. Vyd. 1. Brno : Computer Press, 2010. 58 s. Hravá věda. ISBN 978-80-251-2804-6.