Number of the records: 1  

Hranice geometrie

  1. BELOHRADSKÁ, Ľuba - TROJANOVÁ, Eva. Hranice geometrie : geometrické a konštruktívne tendencie v slovenskom výtvarnom umení od roku 1960 po súčasnosť = Borders of geometry : geometric and constructive tendencies in Slovak art from 1960 to the present. 1. vyd. Bratislava : Petum, 2009. 429 s. ISBN 978-80-970160-1-2.

Number of the records: 1