Number of the records: 1  

Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky

  1. SEHNÁLEK, David. Specifika výkladu práva Evropské unie a jeho vnitrostátní důsledky. Vydání první. V Praze : C.H. Beck, 2019. xiii, 194 stran. Právní instituty. ISBN 978-80-7400-741-5.