Number of the records: 1  

Úvod do sociologie

  1. KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Čtvrté, rozšířené vydání. Praha : Sociologické nakladatelství, 1997. 181 stran. Studijní texty ; 2. svazek. ISBN 80-85850-25-7.

Number of the records: 1