Number of the records: 1  

Destandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine?

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Smutek, Martin, 1977- (author)
  Title statementDestandardizace životních drah nebo diversifikovaná standardizace v současné rodine? = Life course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family? / Martin Smutek
  Par.titleLife course de-standardisation or diversified standardisation in contemporary family?
  In Sociální práce v nejisté době. - S. 124-128
  Subj. Headings rodina
  rodina a společnost
  životní fáze
  sociální procesy
  sociologie rodiny
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationTento příspěvek prezentuje teoretickou reflexi rodiny s využitím pojmů "životní dráhy". Hlavním cílem textu je ptát se, zdali dochází k destandardizaci životních drah, nebo se spíše jedná o proces diversifikované standardizace, což je pojem, který autor za tímto účelem sledování odlišností zavádí. Standardizací životních drah se pro účely tohoto textu myslí proces, který přinesla do životních drah obyvatel západní civilizace již raná industriální etapa dějin. Chování a rozhodování jedinců v jejich životních drahách dle jednotného vzorce (plození dětí v úzkém věkovém rozptylu napříč celou populací, sňatečnost také v úzkém věkovém rozptylu). Text používá k nastínění významu těchto pojmů metaforu tekoucí řeky, kde standardizaci životních drah prezentuje široké, regulované říční korytu a destandardizaci pak zase množství malých vzájemně se proplétajících potůčků, překonávající na svém toku drobné či větší terénní překážky. Výsledkem teoretického rozboru pak je, že stále je možné spatřovat v životních drahách obyvatel pozdně-moderní společnosti standardizaci životních drah, ale s daleko větším množstvím způsobů, jak životní dráhy naplnit a s různými strategiemi pro různé společenské vrstvy.
  There is life course based theoretical reflection on family models presented in this paper. The paper is oriented on sociology of family and has some consequences to social policy decision making as well. The main goal is to present so called "standardisation of life courses" which brings the industrial society and later "de-standardisation of life courses" which brings late-modern society. The main question of this theoretically based paper is to raise the question whether is it really de-standardisation process emerging in late modern society or is it rather what I call "diversified standardisation". The meaning of these words is presented on the metaphor of river, where standardized river of life courses represents one large and regulated river basin on the one hand and de-standardization of life courses represents the amount of intertwining small brooks which flow round the boulders and other obstacles on the way toward the end of life. The result is that there is still standardisation in life courses emerging in late modern societies, but there are much diversified ways to fulfil life courses at the moment as well as different strategies for social strata (according to the stratification theories).
  Conspect316.4 - Sociální procesy
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1