Number of the records: 1  

Rodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Podmanický, Ivan (author)
  Title statementRodové porovnanie noetickej dimenzie učiteľov etickej výchovy / Ivan Podmanický, Peter Szeliga
  Another responsib. Szeliga, Peter (author)
  Phys.des.1 graf, 4 tabulky
  In Mládež a hodnoty 2010. - S. 120-130
  Subj. Headings etická výchova
  učitelé
  učitel a žák
  gender
  výzkum - Slovensko
  Form, Genre články ze sborníku
  AnnotationCieľom príspevku je prezentovanie výskumu uskutočneného v rámci Slovenskej republiky, ktorý bol zameraný na skúmanie osobnostných možností učiteľa etickej výchovy. Vychádzali sme z toho, že jeden z dominantných faktorov ovplyvňujúci úroveň realizovanej mravnej výchovy je osobnosť učiteľa. Neetická dimenzia učiteľa charakterizuje jeho špecificky ľudské fungovanie, bytie a stavanie sa i pramene motivácie pre činnosť. Pozornosť sme zamerali na rodové porovnanie.
  Conspect37 - Výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageSlovak
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1