Number of the records: 1  

Průřezové téma zeměpisného učiva - místní krajina, jako integrovaná terénní skupinová výuka s využitím informačních technologií

 1. Článek! Pro signaturu klikni na odkaz In
  Main entry-name Weinhöfer, Martin (author)
  Title statementPrůřezové téma zeměpisného učiva - místní krajina, jako integrovaná terénní skupinová výuka s využitím informačních technologií / Martin Weinhöfer
  In Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. Kompetence učitele na pozadí současné kurikulární reformy. - s. 126-130
  Subj. Headings základní školy
  vyučování zeměpisu
  projektové vyučování
  skupinové vyučování
  vyučování v přírodě
  exkurze
  Form, Genre články ze sborníku
  Conspect373.2/.3 - Předškolní a primární výchova a vzdělávání
  CountryČesko
  LanguageCzech
  DatabaseArticles
  References - Source document
  article

  article

Number of the records: 1