Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vliv biventrikulární stimulace na toleranci zátěže a aerobní kapacitu u žen s chronickým srdečním selháním

Mífková, Leona
article