Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Syndrom vyhoření u pracovníků v poháhajících profesích a možnosti logoterapie v jeho prevenci a překonání

Ulrichová, Monika
article