Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Sociální a kulturní podmínky vývoje Českých měst na přelomu 19.a 20. století a specifika Hradce Králové

Musil, Jiří
article