Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Terapie násilníků jako nástroj ke snižování rizika recidivy (některé předběžné výsledky)

Jiřička, Václav
article