Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Dotacje w projektach z zakresu gospodarki odpadami w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020

Bartniczak, Bartosz
article