Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Německá mluvnice a slovníček k druhému dílu učebnice jazyka německého pro druhý ročník obchodních akademií

Jokl, Alois
book