Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Mluvnice jazyka českého pro školy střední a ústavy učitelské

Blažek, Matyáš
book