Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Agresivní chování žáka vůči spolužákovi jako reakce na nudu

Bůžek, Antonín
article