Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Příprava studentů Učitelství 1. stupně pro vyučování tematického okruhu RVP "Místo, kde žijeme"

Šimíčková, Helena
article