Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Sociální poradenství v kontextu standardů kvality sociálních služeb

Truhlářová, Zuzana
article