Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Uživatel sociálních služeb z pohledu nového zákona o sociálních službách

Hloušová, Andrea
article