Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Vliv kurikulární reformy na koncepční změny systému vzdělávání v České republice

Andres, Pavel
article