Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Kompetencje projektowania i wykorzystywania multimedialnych materiałów dydaktycznych w sferze psychologii uczenia się - doniesienie z badań

Baron-Polańczyk, Eunika
article