Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Modernizácia v pracovnom vyučovaní s využitím internetu na 1. stupni ZŠ

Vincúrová, Jana
article