Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Poznávání místního regionu s využitím projektového vyučování jako cesta k utváření klíčových kompetencí

Šimik, Ondřej
article