Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Učitelova proinovační angažovanost jako faktor šíření inovační změny ve školství

Vrabcová, Daniela
article