Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Domácí násilí, situace v ČR, péče o osoby ohrožené domácím násilím

Ševčík, Drahomír
article