Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

K vývoji pojetí ekonomické vědy jako předmětu vysokoškolské výuky v českých zemích

Krameš, Jaroslav
article