Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Možnosti rozvoja praktickej prípravy vysokoškolských študentov sociálnej práce v súčasných podmienkach v SR

Matulayová, Tatiana
article