Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Informační gramotnost a vzdělávání učitelů chemie v nových podmínkách

Kričfaluši, Dana
article