Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Možnosti kineziologického hodnocení předškolních dětí na začátku sportovní přípravy

Nováková, T
article