Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Proměny hodnot současné společnosti ve světle životních vzorů současných dětí

Stašová, Leona
article