Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Problémy v realizaci prevence sociálních deviací ve školním prostředí a jejich možná řešení

Bělík, Václav
article