Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Súčinnosť sociológie a sociálnej práce pri vymedzovaní pojmu sociálny problém

Žilová, Anna
article