Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Czas wolny młodzieży w programach profilaktycznych przygotowanych przez studentów podyplomowego studium profilaktyki uzależnień

Telka, Lucyna
article