Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Financování rozvoje turismu v regionech ČR s návazností na strategické dokumenty

Plzáková, Lucie
article