Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Analytický pohľad na základné súvislosti a stratégie regionálneho rozvoja zaostalých oblastí v Slovenskej republike

Kotulič, Rastislav
article