Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

View book information on page www.obalkyknih.cz

Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech

Kaleja, Martin
book, ISBN: 978-80-7464-659-1