Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Studijní obor Sociální patologie a prevence jako možný nástroj pregraduální přípravy budoucích preventistů

Bělík, Václav
article