Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Część oświatowa subwencji ogólnej a poziom wydatków oświatowych w gminach Województwa Dolnośląskiego w latach 2011-2014

Olejniczak, Jarosław
article