Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Zhodnocení ekonomické výhodnosti různých způsobů provozování groupware v malé firmě

Topolová, Ivana
article