Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

article

Integrácia vs. segregácia ako východisko sociálneho začlenenia mentálne postihnutých žiakov do spoločnosti

Kamenská, Jana
article