Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Metodická příručka k Občanské nauce pro 1. ročník středních škol

book