Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Alternativní učební osnovy pro 3. ročník základní školy založené na principech otevřeného vyučování

Václavík, Vladimír
book