Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Kratké vwedeni latinské rzeci s některými z czeské rzeco-vedy přisazenými pozorugičnostmi k vžíwáni weregných szkol, na neywyssly poručenj wyhotowené

book