Export

Special function for records export in the given format.

Select a way of export

MARC line format.

MARC in XML by Library of Congress.

book

Metodická příručka k vyučování odborným zemědělským předmětům ve III. ročníku gymnázia

Nováková, Hana
book